Contact met het Dogon Vrouwen Initiatief.       Bijdragen is voor belasting aftrekbaar. De vrouwen zijn uw gift echt waard.

Investeer in een vitale wereld en begin bij deze vrouwen in Mali
Uw bijdrage is voor hen van groot belang en vanwege onze ANBI-erkenning is elke donatie die u doet bovendien aftrekbaar van de belasting.
Een leuke manier om ons financieel te steunen, is zelf een actie opzetten. Bijvoorbeeld bij een verjaardag, waarbij u uw verjaarscadeau bij de Dogonvrouwen terecht laat komen. Op die manier verbindt u zich via uw eigen initiatief met de initiatieven van de Dogon-vrouwen. Wilt u meer weten over het Dogon Vrouwen Initiatief en de manieren waarop u ons kunt steunen? Neem initiatief en neem contact op met ons.

IBANnummer NL96INGB0004609187 t.n.v. Stichting Dogon Vrouwen Initiatief in De Zilk

Partnerschap is belangrijk voor ons. Wilt u zich verbinden voor 5 jaar middels een notariele akte? Bij een jaarlijkse gift van 100,- of meer, verzorgen wij de overeenkomst voor u. Mail naar: rens@dogonvrouweninitiatief.nl

In Nederland wil het Dogon Vrouwen Initiatief haar visie op leiderschap en gelijkwaardig partnerschap uitdragen en een community laten ontstaan met mensen die zich verbonden voelen hiermee.
Wilt u meer weten over de leidende principes van DVI of denkt u dat deze uw organisatie kunnen inspireren? Laten we dan praten over een partnerschap. Leidende principes van DVI-

IMG_4248
Wij zijn een stichting voor het goede doel, die erkend is door door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beoogende Instelling, dus u kunt uw gift aftrekken van de belasting.De reguliere regeling is dat u van het totaal aan schenkingen die u per jaar doet, dat meer dan 1% van uw verzamelinkomen is (tot een maximum van 10%) van uw verzamelinkomen mag aftrekken. (dus: als uw verzamelinkomen €40.000,- bedraagt en uw giften totaal €500,- bedragen, dan mag u €100,- aftrekken).
Wilt u de belasting meer laten bijdragen aan uw gift, dan kan dat met een simpele akte van schenking. U legt zich daarbij vast om 5 jaar achtereen een vast bedrag over te maken aan een specifieke goededoelenstichting. Het grote voordeel is dat het gehele bedrag daarmee aftrekbaar is geworden!
Bij een jaarlijkse gift van 100,- of meer aan ons, verzorgen wij de akte van schenking voor u.Volmacht voor schenkingDVI