Duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van de Dogon Vrouwen en hun gezinnen is ons doel. Methode; de vrouwen ondersteunen in hun intitiatieven.      

Dogon Vrouwen Initiatief (DVI), Stichting Dogon Onderwijs (SDO) en Stichting Bloemendaal Dogon (SBD) gaan samen verder als ‘Partners Pays Dogon’.

Hierbij hoort ook een nieuwe website. U wordt automatisch doorverwezen.

www.partnerspaysdogon.nl
Het Dogen Vrouwen Initiatief jaarverslag 2015 staat online
Klik hier om het jaarverslag in te zien.

Bericht van het bestuur van Het Dogon Vrouwen Initiatief

1

Op 14 augustus jl. overleed Jacqti de Leeuw-van Stigt. In deze nieuwsbrief vindt u een uitgebreid ‘In Memoriam’ over Jacqti. Jacqti was de spil van DVI en naast bestuurslid was zij ook de drijvende kracht in Nederland. Gelukkig heeft Rens de Leeuw (echtgenoot van Jacqti) uitgesproken toe te willen treden tot het bestuur. Rens is vaak met Jacqti mee geweest naar de Dogon en hij was steeds actief betrokken bij haar werk. Rens zal de voorzittersrol op zich nemen. Gonny van Stigt-Amesz is erevoorzitter van het bestuur geworden.

Het belang van het Dogon Vrouwen Initiatief en de kwaliteit van leven van de vrouwengroepen, hun gezinnen en hun leefomgeving is ons zeer dierbaar. Het bestuur heeft het volste vertrouwen dat de lokale organisatie in Mali volkomen toegerust is om de programma’s van het Dogon Vrouwen Initiatief en het Groene Woestijn Initiatief zelfstandig uit te voeren en verder te ontwikkelen. Ook hebben wij het vertrouwen dat we samen met onze partners in Nederland de organisatie alhier verder kunnen ontwikkelen.
Wij missen Jacqti enorm, maar zullen met haar visie in gedachten het werk voortzetten.

Het bestuur van de Stichting Dogon Vrouwen Initiatief:
Rens de Leeuw (voorzitter)
Sharona Ceha (secretaris)
Bas Maassen (penningmeester)
Christine van Dalen

Klik
hier voor de nieuwsbrief van Het Dogon Vrouwen Initiatief.

48 vrouwengroepen en meer dan 5400 vrouwen!

Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit!
In Afrika zijn vrouwen de spil in de keten van voedsel verbouwen, verwerken en verkopen. Als het goed gaat met de vrouwen, gaat het goed met het gezin, de familie en uiteindelijk de hele gemeenschap.

Investeren in vrouwen is investeren in een duurzame toekomst.
Het Dogon Vrouwen Initiatief stimuleert en ondersteunt de vrouwen in Dogon-Mali (West-Afrika) om de kwaliteit van leven van hun gezinnen te verbeteren. Ze ondersteunt ze bij hun initiatieven en biedt ze de middelen om die ook uit te voeren. Ze geeft fondsen aan goed georganiseerde vrouwengroepen, om microkredieten te verstrekken aan hun leden. De vrouwen gebruiken de microkredieten voor het opzetten van handel. om producten te maken, gewassen te verbouwen en te verkopen.
Met hun inkomsten verhogen de vrouwen het gezinsinkomen aanzienlijk, waardoor de familie gezonder kan eten, medische zorg en onderwijs voor de kinderen kan betalen en kan sparen voor mindere tijden.

De leiders van deze vrouwengroepen krijgen training en begeleiding om hun leiderschap te ontwikkelen. Ze worden zich bewust van de belangrijke rol die ze spelen bij het verbeteren van leefomstandigheden en voelen zich aangespoord om actief aan de slag te gaan.

Ondernemerschap: sterke vrouwen zorgen voor een sterke economie
Het Dogon Vrouwen Initiatief stimuleert de vrouwengroepen om zich te ontwikkelen en nieuwe producten te maken voor de lokale markten, zoals zeep. Maar ook om nieuwe gewassen te verbouwen en groentetuinen aan te leggen.
Het gaat om een duurzame ontwikkeling, daarom ligt de nadruk op eigen kracht en vaardigheden en stelt ze middelen ter beschikking zonder die cadeau te geven. OndernemerschapDe Leidende principes van DVI Leidende principes van DVI-

Partnerschap voor impact
Het Dogon Vrouwen Initiatief wil zeker 10.000 Dogonvrouwen bereiken. Dat is ongeveer 10% van de vrouwen die in het Dogongebied leven. Samen zullen zij een behoorlijke impact hebben op de lokale economische en sociale ontwikkeling.
In Nederland wil het Dogon Vrouwen Initiatief haar visie op vrouwelijk leiderschap en gelijkwaardig partnerschap uitdragen en een community laten ontstaan met mensen en organisaties die zich hiermee verbonden voelen en het (financieel) willen ondersteunen.

Een duurzame ontwikkeling
Naast het stimuleren van de vrouwen is voor een duurzame leefsituatie het ook nodig om de omstandigheden die het leven bepalen te beinvloeden.
Dat is de grondslag van
Het Groene Woestijn Initiatief