WIE ZIJN ONZE FINANCIELE PARTNERS?

De stichting heeft jaarlijks ca. 50 particulieren als partner.

Er zijn ook partners die regelmatig acties opzetten voor DVI:

Atelier 408:
Gonny van Stigt heeft op Herengracht 408 Amsterdam een verkooptentoonstelling met prachtige spullen uit het Dogongebied; doeken, kettingen en beelden die zij verkoopt voor de stichtingen.
Soroptimisten Waterland laten hun acties aan de Dogonvrouwen ten goede komen.
Cok en Ellie Verhoef houden filmavonden en voordrachten over hun fietstochten over de hele wereld en de opbrengsten gaan naar DVI.
Stichting Bloemendaal Dogon verkoopt de Wakawaka zonnelamp en per verkochte lamp wordt een lamp gesponsord voor Mali!

Andere bijzondere partners zijn:

PALcommunity (Pioniers in Authentiek Leiderschap) heeft zich als partner verbonden met DVI. Paulien Assink en Hein Gubbels zijn in januari 2012 in Mali geweest en zijn onze ambassadeurs. Zij investeren zowel in DVI als in GWI.

ASN Foundation, supporte in 2011 het houtbesparende fornuizenprogramma, in 2013 het Groene Woestijn Initiatief: (het planten van bomen in een boszone van 1 ha.) en in 2013 en 2014 de wakawaka-zonnelampen voor de vrouwen!
De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch handelen door leiden. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. www.asnbank.nl


WereldCoach
Aan de basis van het partnerschap tussen DVI en Wereldcoach ligt hun visie dat 'ieder mens recht heeft op persoonlijke ontwikkeling'.
WereldCoach koppelt de mogelijkheden van coaching zoals wij die hier kennen, aan mogelijkheden van coaching in ontwikkelingslanden. Een gecoacht persoon hier, betekent een gecoacht persoon daar, of zelfs een groep zoals bij Dogon Vrouwen Initiatief.
Anton Jurgens Fonds: 2012-2015


Achmea Foundation:
2013-2015
http://www.achmeafoundation.nl/

HVC afval- en energiebedrijf, sponsorde in 2012 en in 2013 WakaWaka zonnelampen voor de vrouwen.

Impulsis 2014-2015